Elco en Wijnanda van Burg zijn sinds 2014 in Papoea (Indonesiƫ) actief voor stichting Lentera. Ze versterken lokale partners en gemeenschappen met training, advies en gezondheidszorg.

Weer terug!

Het zal voor u geen verrassing zijn. Komende zomer hopen we als gezin weer een jaar naar Papoea (Indonesië) te gaan. Het beroep dat op ons gedaan werd in onze laatste bezoeken hebben we niet naast ons neer durven leggen. We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid krijgen om weer een jaar op Papoea dienstbaar te zijn.

Hoe zijn we daar toe gekomen en wat gaan we doen? In de zomer van 2023 waren we als gezin weer in Papoea. We konden ons nuttig maken met het trainen van verschillende mensen en het geven van advies. Tegelijkertijd kwamen er van verschillende kanten indringende vragen of we ons weer op Papoea wilden vestigen. We hebben deze vragen in gebed met ons meegedragen afgelopen half jaar. De zoektocht was niet alleen geestelijk, maar ook praktisch: hoe doen we dat met scholing van onze kinderen? 
Uiteindelijk hebben we daar helderheid over gekregen. We kunnen voor maximaal een jaar terug gaan, van augustus 2024 tot augustus 2025. Een periode waarin we aan de meeste verzoeken tegemoet kunnen komen. Tegelijkertijd kan onze oudste zoon, Coen, dan alsnog uiteindelijk zijn examen gewoon in Nederland doen. 

Wat gaan we doen? Elco zal zich vooral richten op een gemeente-versterkingsprogramma in de Lelambo-classis ten noorden van Nipsan. De lokale kerk (GJRP) heeft hierom gevraagd. In het komende jaar kan Elco daar met een team mensen trainen, en het team trainen. Een oud-student, die waarschijnlijk komende tijd bevestigd wordt als predikant, wordt coördinator van het programma in de classis. Dit is een classis waar dringend behoefte is aan het doordenken van gemeentezijn, omdat er veel sociale en geestelijke spanningen en vragen zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot vrouwen die verstoten of vermoord worden omdat ze verdacht worden van hekserij). Elco zal hier gebruik maken van de ervaringen die opgedaan zijn in de eerdere programma’s die hij begeleid heeft in de afgelopen 10 jaar.

Wijnanda is gevraagd om mee te helpen om de Calvary kliniek weer te revitaliseren. Ze heeft in 2007 meegeholpen bij de opbouw van deze kliniek, die gericht is op HIV-Aids en TBC patiënten. Sindsdien is ze daar bij betrokken gebleven. Omdat de kliniek sterk achteruit is gegaan is het nodig om de kliniek weer een nieuwe start te geven met onder andere training van verpleegkundigen. 

Naast deze hoofdtaken zullen we uiteraard ook andere taken voortzetten, die we in de tussentijd ook op afstand deden. Dat betreft onder andere het lesgeven op de theologische school in Wamena (Elco), geven van medisch advies aan patiënten (Wijnanda), medische trainingen (Wijnanda), het coördineren van projecten voor Bijzondere Noden (Elco) en het helpen bij het management van Lentera en de school en bedrijven die daarbij horen (waaronder het EYA Aviation vliegbedrijf) (Elco). Uiteraard zal er ook flink wat tijd gaan zitten in het helpen van de oudste kinderen met het thuisonderwijs. 

We zijn dankbaar dat een groot deel van de kosten van werk en verblijf gedragen worden doordat Elco in deeltijd (op afstand) werk voor de VU blijft doen en doordat ZGG, onze eigen kerkelijke gemeente en waarschijnlijk ook Bijzondere Noden steun willen geven. We vragen uw gebed bij de voorbereidingen en het opnieuw loslaten van allerlei dingen in Nederland. 

Uiteraard willen we dit ook graag mondeling toelichten. Deo volente 12 juni is er een informatieavond in de Julianakerk in Dordrecht, waarvoor u van harte uitgenodigd bent!