Elco en Wijnanda van Burg zijn sinds 2014 in Papoea (Indonesiƫ) actief voor stichting Lentera. Ze versterken lokale partners en gemeenschappen met training, advies en gezondheidszorg.

Thuisfrontcommissie

De thuisfrontcommissie (TFC) van familie Van Burg heeft als doel hen te ondersteunen in de tijd dat zij in het buitenland werkzaam zijn. Ook in de voorbereidingsfase spelen ze een grote rol. 

Het ondersteunen van familie Van Burg doet de TFC op verschillende manieren:

  • Contact onderhouden met Elco en Wijnanda
  • Steun bieden in moreel, geestelijk en financieel opzicht
  • Informeren van plaatselijke gemeente (Gereformeerde Gemeente te Dordrecht) over het werk en de werkers
  • Schakel vormen tussen familie Van Burg, gemeente en organisatie (Licht op Papua)
  • Gebed voor familie Van Burg aanmoedigen in de gemeente

 

LEDEN TFC FAMILIE VAN BURG:

Lambert Moens - voorzitter
Linco Nieuwenhuyzen - secretaris
Rik van Groningen - penningmeester
Chris-Jan de Leeuw - vormgeving website en nieuwsbrieven
Marianne van der Hoek - PR en versturen nieuwsbrieven
Joan van Burg - contact familie Van Burg
Jannie Vogel-Verhage - contact familie Verhage en versturen nieuwsbrieven