Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Noah en Nuh

“Er waren twee mannen, Noah en Nuh. Noah was een slechte man, dus God liet hem verdrinken. Nuh geloofde in God, dus hij werd behouden in de ark.” Eén van de ouderlingen uit het Lelambo-gebied vertelt het verhaal van de zondvloed en geeft een eigen twist aan de geschiedenis. Tijdens een training aan ouderlingen en diakenen afgelopen week, hoorde ik zo af en toe wat nieuwe varianten van zulke Bijbelse verhalen.

De variant over Noah en Nuh hoor je hier wel vaker. Ik ben er nog niet achter wat de oorsprong van het verhaal is – er moet ergens iets zijn met een verwarring van de vertaling van de naam van Noach. Andere nieuwe varianten gingen over de vrouwen bij het lege graf (Maria en Martha toch?), over de twee stenen tafels van de tien geboden die Mozes uit een stenen grot haalt en over de offerdienst waar God ruikt wel offer lekker is. 

In de training was dus af en toe nog wat feedback te geven. Het Lelambo-gebied wordt binnenkort een zelfstandige classis, maar er is maar één dominee in het gebied en de ouderlingen hebben weinig opleiding. Mijn deel van de training, samen met student Isai Yando van de theologische school, ging over het voorbereiden van Bijbelse vertellingen aan de hand van de heilsgeschiedenis, ondersteund door platen. Die vertellingen kunnen dan gebruikt worden om de hoofdlijn van de Bijbelse geschiedenis centraal te stellen in een preek, in een meditatie of in verhalen op de zondagschool. Dominee Wempi Wendikbo vulde het middagprogramma met praktische zaken zoals preekvoorbereiding, leiding geven, kerkelijke administratie en bespreking van allerhande vragen.

Bijvoorbeeld: wat moet je doen als een kerkenraadslid een tweede vrouw neemt? Moet je een dominee die het avondmaal komt bedienen ook iets geven? Wat moet je doen met een gemeentelid of kerkenraadslid die naar de toverdokter gaat? Wat doen we met gemeenten die zichzelf opsplitsen, omdat een deel niet meer op de oude plek wil wonen omdat daar veel mensen overleden zijn? (Fijntjes werd er bij verteld dat de verhuizing niet veel geholpen had, ook op de nieuwe plek overleden veel mensen.)

Wijnanda is afgelopen jaar ook een paar keer in het gebied geweest. Het was mooi om te horen dat die bezoeken vrucht hebben. Een vrouw die voor dood verklaard was, loopt nu weer springlevend rond, samen met haar baby. In het dorp wat zichzelf opsplitste omdat de mensen ziek werden en overleden, is de diarree-epidemie tot staan gebracht door in een bezoek te vertellen dat ze vooral moeten blijven drinken en de juiste medicijnen te nemen. Hopelijk heeft de training van afgelopen week ook zulke resultaten. Eind dit jaar hoop ik weer langs te gaan en te kijken wat ervan terecht gekomen is. 

 

Een deel van Lelambo, met in het midden de mannenhut en er omheen vrouwenhutten. / De landingsbaan.

 

Voorbereiding van de vertelling.                                  Vertellen van het bijbelverhaal. 

 

5e jaars-student Isai Yando hielp met het deel in stamtaal. / Na afloop samen heerlijk varken gegeten.