Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Op weg naar Papoea

“Ik moet vijfhonderd milligram penicilline hebben, maar er zit duizend in deze ampul. Wat moet ik nu doen?” Deborah is al vijf jaar verpleegkundige in Wamena (Papoea), maar sommige eenvoudige taken blijven moeilijk. En niet alleen voor Deborah, ook voor andere verpleegkundigen, voor docenten, predikanten, piloten en andere mensen met belangrijke taken. De kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg in de Indonesische provincie Papoea zijn laag. Vanuit stichting Lentera willen we daar iets aan gaan doen, om zo onze christelijke naaste in Papoea te ondersteunen.

ONDERWIJS
Elco zal zijn ervaring in onderwijs gebruiken voor twee hoofdtaken. 

1. Trainen van leidinggevenden 
Het gaat hierbij om het ondersteunen en motiveren van mensen in afgelegen dorpen. De trainingen gaan over leiderschap en ethiek – wat vraagt het van je als christen om op een goede manier leiding te geven?

2. Adviseren onderwijs
Papoea’s hebben gevraagd voor advies aan middelbare en hogere scholen op het gebied van lesprogramma’s en organisatie van het onderwijs. Dit kan uitgebreid worden met ondersteuning op het gebied van ondernemerschap, bedrijfskunde en theologie. 

GEZONDHEIDSZORG
Wijnanda zal zich als tropenarts richten op advies, praktische zorg en training.

1. Advies via de radio en praktische medische zorg
Dagelijks via de radio contact met – alleen per vliegtuig bereikbare – dorpen om medisch advies te geven. Met een vliegtuig zal soms naar de patiënt gevlogen worden om die ter plekke te behandelen of naar een ziekenhuis te brengen. 

2. Trainen van verpleegkundigen
Lokale verpleegkundigen zullen getraind worden door veelvuldig samen te werken en met gerichte trainingen..

WILT U ONS STEUNEN?
Voor deze activiteiten willen we graag uw steun vragen. Allereerst willen we vragen of u met ons mee wilt leven en mee wilt bidden om Gods zegen over deze taken en deze onderneming met ons gezin. Financieel wordt dit project momenteel deels gesteund door Bijzondere Noden (een kerkelijk deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten). Daarnaast is nog veel geld nodig. Een deel kunnen we zelf bekostigen uit betaalde activiteiten. Maar uw hulp blijft nodig! U kunt zich hier aanmelden als sponsor. Ook is het mogelijk om direct maandelijks/jaarlijks/eenmalig een bedrag over de maken naar Stichting Licht op Papoea, NL74 RABO 0144 4864 31 te Amersfoort.