Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

De kerk als stemmenmachine

"Wat is de taak van de kerk tegenover de overheid?” Deze vraag aan derdejaars-studenten leverde een verrassend antwoord op. “Bidden”, zo was het eerste, voor de hand liggende antwoord. Voorbede voor de overheid is een christelijke opdracht. “Zorgen voor stemmen,” zo was het tweede antwoord, waar ik wel even verbaasd van was. De kerk als stemmenmachine?

Momenteel is het weer campagnetijd hier, voor de lokale bupati, een soort burgemeester met veel meer macht dan in Nederland. En voor de goeverneur van de provincie Papua. De posters staan overal - en als er een campagnebijeenkomst is kun je rekenen op een nacht die opgevrolijkt wordt door muziek. Soms wens je dat ze hier een Partij voor de Arbeid zouden hebben, die zou toch wel verplicht zijn om rekening te houden met eenvoudige arbeiders die de volgende morgen weer aan het werk moeten. 

Op lokaal niveau valt er trouwens weinig te kiezen, er is maar één kandidaat. Deze kandidaat, de huidige vice-burgemeester, heeft naar verluid de andere kandidaten uitgekocht en steun gekregen van alle partijen. De andere kandidaten hebben zich tevreden gesteld met wat ze kregen en hun kandidatuur niet ingediend. Desalniettemin is er een heuse campagne, want ja, daar was toch al geld voor gereserveerd. De kerken worden ingeschakeld als campagnemiddelen en stemmenmachine. Ze krijgen geld van de kandidaten en spreken openlijk steun en afkeuring uit, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. 

Mijn college over theologie van het Oude Testament is een goede gelegenheid voor reflectie. Een groot deel van het Oude Testament gaat immers over overheid. Over een volk wat een koning wil, omdat het niet door Gods knecht Samuel geregeerd wil worden. Over koningen die veelbelovend zijn, zoals Saul, Samuel, Joas, Hizkia en Nebukadnezar. Uiteindelijk vallen ze maar al te vaak ten prooi aan de macht, worden corrupt en komen ten val. Wat is de taak van de kerk ten opzichte van dergelijke politici? Smalend noemt Micha de profeten die achter de koning aanlopen profeten die voor geld profeteren. De Oudtestamentische profeten laten vaak een kritisch, afkeurende stem horen, zelfs tegenover koningen die verder een goede reputatie hebben zoals David. De lessen van het Oude Testament zijn nog uiterst relevant hier - en evengoed op andere plekken in deze wereld.