Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Wisuda Theologische School

Na twee jaar is het eindelijk zover: de tweede lichting van de theologische school STTR studeert af. Het zijn dit jaar twee jaargangen tegelijk, om de kosten te drukken en omdat sommige studenten niet zo snel klaar waren met hun studie. Veertien nieuwe theologen en godsdienstleraren, waaronder ook een die gespecialiseerd is in missiologie.

Zoals gebruikelijk was het een hele ceremonie. Eerst de examens, daarna de officiële zitting waarin de geslaagde kandidaten bekend gemaakt werden en uiteindelijk vorige week dinsdag de wisuda. De voorbereiding liep niet helemaal soepel en toen dinsdagmorgen de stroom ook nog eens uitviel brak er bijna paniek uit – de programma’s zijn uiteindelijk gewoon niet meer geprint en een lijstje met de titels van de scripties kwam tijdens de ceremonie pas binnenwaaien…  Het is leuk om bij dit soort hoogtepunten aanwezig te zijn. 

Mooi om studenten waar we alweer drie jaar mee optrekken nu af te zien zwaaien, klaar om vicariaat te gaan lopen of een baan te zoeken in het onderwijs. Er zitten veelbelovende kandidaten bij: jongens en meiden die trouw hun best hebben gedaan en die in de toekomst veel kunnen betekenen. Bij anderen heb ik soms mijn vraagtekens, maar gelukkig hoef ik niet over het vervolg te beslissen. Wat de theologen betreft is het nu aan de kerk om straks eventueel een beroep uit te brengen – niet iedereen krijgt een beroep in de praktijk – en de docenten moeten een baan zien te vinden.

Na afloop gezellig met iedereen genoten van de bakar batu. En dan weer snel verder met lesgeven, want het semester loopt al ten einde (nog vier weken ofzo), maar ik moet nog zo’n acht bijeenkomsten voor ieder van mijn drie vakken….