Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Wat doen wij?

ELCO - ADVIES EN TRAINING ONDERWIJS

Ik richt me op twee taken: het trainen van leidinggevenden en het adviseren van scholen. De trainingen zijn vooral bedoeld voor leidinggevenden, docenten, predikanten en evangelisten in vaak afgelegen dorpen. Doel van de trainingen is om mensen te ondersteunen in het runnen van hun eigen gemeenschap en minder afhankelijk te worden van hulp van buitenaf. Inmiddels lopen er twee concrete projecten: het ene project richt zich op het trainen van dorpen en kerken in die dorpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waarin het dorp zich bevind. Dit project gebruikt bijbelstudies met heel de gemeente om samen een visie te vormen op gemeente en samenleving. Het andere project richt zich op evangelisten op de evangelisatieposten, waarbij de training de evangelisten helpt om de mensen beter te bereiken en meer voor de mensen te betekenen. In het adviseren van scholen richt ik me op de organisatie van de scholen en de structuur van het onderwijs. Daarnaast geef ik een aantal vakken op de theologische hogeschool STTR in Wamena en help ik die school op het gebied van didactiek en student-begeleiding. 

WIJNANDA - MEDISCHE HULP EN TRAINING 

De uitvoering van mijn werkzaamheden is nog beperkt, omdat ik nog steeds geen werkvergunning bezit en daardoor slechts maximaal 10 uur op een week kan werken. De volgende omschrijving is daardoor nog niet helemaal gerealiseerd en deels nog in de planfase. Ik zet me in voor de organisatie van medische evacuaties vanuit dorpen. Papoea is erg bergachtig en vrijwel alle transport gaat via de lucht. Toegang tot medische hulp is vaak erg gering in dorpen in de bergen. Verder richt ik me op het adviseren bij medische vragen in dorpen via radio-contact en per email en Facebook, zo nodig vlieg ik mee naar dorpen om ter plekke mensen te behandelen en indien nodig mensen begeleiden vanuit dorpen naar de stad voor medische hulp. Verder verzorg ik trainingen aan verpleegkundigen. Tijdens deze werkzaamheden inventariseer ik waar de hiaten in medische kennis zitten, zodat ik van tijd tot tijd onderwijs kan geven aan verpleegkundigen in dorpen. 

Download hier het uitgebreide projectplan.