Elco en Wijnanda van Burg zijn juni 2014 naar Papoea (Indonesiƫ) vertrokken. Zij werken namens stichting Lentera op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Lentera

Stichting Lentera en bestaande activiteiten

Lentera is een stichting die werkzaam is op Papoea (Indonesië), met name het gebied rondom Wamena. In 2007 is Lentera opgericht door Geerten en Jessica Vreugdenhil, samen met de lokale kerken GJRP en GIDI en de Calvary Clinic. Doelstelling van Lentera is het trainen van jonge mensen om ze als christen werkzaam te laten zijn in de luchtvaart, gezondheidszorg, onderwijs en sociale dienstverlening. De centrale spil van deze activiteiten is het vliegprogramma (met het voornemen om een eigen vliegtuig aan te schaffen), waardoor ook vele moeilijk te bereiken dorpen bereikt kunnen worden met goede trainingsprogramma’s. Lentera wordt momenteel financieel gesteund door de lokale overheid, door Bijzondere Noden (diaconale organisatie van de Gereformeerde Gemeenten) en door individuele sponsors van de familie Vreugdenhil. Daarnaast levert het vliegprogramma van de stichting ook inkomsten op. Momenteel werken er zo’n vier expats voor Lentera en zijn er meer dan tien lokale mensen in dienst. In Nederland is Lentera actief als de stichting Licht op Papua. Van de drie aandachtsgebieden van Lentera krijgt momenteel vooral de luchtvaart en het onderwijs de meeste aandacht. Lentera heeft een programma om jonge Papoea’s op te leiden tot piloot of mecaniciën. Daarnaast heeft Lentera recent een kleuterschool opgezet.

Uitbreiding taken

Lentera wil ook graag dienstbaar zijn in het verlichten van de problemen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daarom wil Lentera graag haar taken, in lijn met het doel van de stich-ting, uitbreiden door meer ondersteuning te bieden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In dit voorstel spitsen we dat toe op middelbaar en hoger onderwijs (met een focus op onderwijs op organisatorisch, ondernemerschaps- en theologisch gebied) en advisering op het gebied van de gezondheidszorg. De samenhang van de taken wordt gevormd door het vliegprogramma van Lentera, waardoor zowel lokaal als regionaal taken opgepakt kunnen worden.